لطفا از طریق فرم ذیل  درخواست ثبت و فعال سازی پرتال اشتراک  خود را ارسال نمایید.

این اطمینان داده می شود در اولین فرصت پیگیری لازم صورت گرفته و با شما تماس خواهیم گرفت.

ثبت مکانیزه فعال سازی اشتراک در برگه ناحیه کاربری من فعال گردید.

در صورتی که دارای کد اشتراک هستید لطفا از قسمت ناحیه کاربری لاگین نموده و درخواست های خود را مدیریت فرمایید.

این فرم مختص مشتریان جدیدی هستند که تا کنون ثبت نام ننموده و یا کد اشتراک منقضی شده  و دوره  گارانتی فعال ندارند.

📌 به جهت رعایت نکات امنیتی کد اشتراک مشتریان نیز به حروف بزرگ و کوچه حساس است.