خدمات فنی مهندسی در حوزه سخت افزار شامل اجرای پروژه های زیر ساختی اعم از اجرای پسیو شبکه های کامپیوتری و ارتباطات مراکز تلفنی و پروژه های دوربین های مدار بسته و پیاده سازی زیر ساخت سامانه های اکسس کنترل و گیت های نگهبانی و پارکینگی و سیستم های کنترل تردد و همچنین پروژه های برق ساختمانی و صنعتی و خدمات فنی مهندسی مرتبط با این حوزه در خصوص کارخانه های صنعتی به صورت پروژه محور از کابل کشی و داکت و ترانک تا قبل از مرحله اکتیو در این واحد صورت می پذیرد.