خدمات نرم افزاری
خدمات نرم افزاری شامل کلیه خدمات مهندسی و راهکار های سازمانی در حیطه پیاده سازی نرم افزاهای تحت شبکه و برنامه نویسی در حوزه های وب ، مراکز تلفنی استریسک ، ساخت اپلیکیشن ها و پرتال های سازمانی است.